Հայագիտության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության, տեսական և կիրառական լեզվաբանության խնդիրների, դրանց լուծման նորագույն հետազոտական մեթոդների գիտական պատշաճ մակարդակով ներկայացումը էապես կարևորվում է ընդհանուր լեզվաբանության զարգացման արդի փոլում:

appliedlinguistics.am կայքը ստեղծելիս նկատի ենք ունեցել ժամանակակից կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության բարձրագույն մակարդակն արտացոլելու, հայ գիտական հանրությանը դրանց նպատակները, արդիական խնդիրները և զարգացման հեռանկարները ներկայացնելու անհրաժեշտությունը` մեծապես կարևորելով հայ լեզվաբանության մեջ այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, հետազոտական արդյունքները, իրականացված նախագծերը ներկայացնելու խնդիրը:

www.000webhost.com