Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և ինֆորմացիոն հասարակություն
Ինֆորմացիոն ռեսուրսներ

Ինֆորմացիոն ռեսուրսները և կիրառական լեզվաբանության խնդիրները


Մանուկյան Ա., Սարգսյան Ա., Ուռուտյան Ռ., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 4-6:

Ներբեռնել հոդվածը →

Կոմպյուտերային լեզվաբանություն
Տեքստի լեզվաբանական վերլուծության ավտոմատացման խնդիրները

Մաթեմատիկական լեզվաբանություն

Բնական լեզուների մշակման համակարգեր


Մանուկյան Ա., Ուռուտյան Ռ., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 16-25:

Ներբեռնել հոդվածը →

Ձևային կաղապարների կիրառությունը լեզվաբանության մեջ
Անմիջական բաղադրիչների քերականություն

Օբյեկտների նկարագրության բազմահատկանիշ կաղապար


Ուռուտյան Ռ., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 26-44:

Ներբեռնել հոդվածը →

Մեքենական թարգմանություն
Թարգմանություն

Մեքենական թարգմանություն

Մեքենական թարգմանության պատմությունից

Մեքենական թարգմանության զարգացումը Հայաստանում

Մեքենական թարգմանության համակարգում գործողությունների հաջորդականությունը

Մեքենական թարգմանության համակարգերի տեսակները

Մեքենական թարգմանության տեսական հարցեր

Մեքենական թարգմանության տեխնոլոգիաներ. Միջնորդ լեզվի գաղափարը

UNL միջնորդ լեզվի մասին

Թարգմանության կուտակման տեխնոլոգիա

Զուգահեռ տվյալների տեխնոլոգիա


Ուռուտյան Ռ., Մանուկյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 45-66:

Ներբեռնել հոդվածը →

Արհեստական բանականություն
ԱԲ հիմնախնդիրները

Գիտելիքներ

Ինքնուսուցանող համակարգեր

Մարդ-համակարգիչ համագործակցություն


Ուռուտյան Ռ., Մանուկյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 67-78:

Ներբեռնել հոդվածը →

Ավտոմատացված ուսուցողական համակարգեր
Բնական լեզվի կոմպյուտերային ուսուցում

Կոմպյուտերային ուսուցումը լեզվաբանության մեջ


Մանուկյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 79-85:

Ներբեռնել հոդվածը →

Վիճակագրական մեթոդների կիրառումը լեզվաբանության մեջ
Վիճակագրական մեթոդներով լուծվող խնդիրներ

Փորձառական տվյալների մշակումը լեզվաբանության մեջ


Սարգսյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 92-96:

Ներբեռնել հոդվածը →

Ոճաչափություն
Ոճաչափության բանասիրական կարգավիճակը

Ոճի չափումները

Ոճաչափության առարկան և խնդիրները

Ոճամետրիկա


Սարգսյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 106-111:

Ներբեռնել հոդվածը →
www.000webhost.com