Կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության խնդիրներՀամակարգչային լեզվաբանության խնդիրներն ու նպատակները
Մեքենական թարգմանություն

Համակարգչային արհեստական միջնորդ լեզու (Universal Networking Language)

Լեզվի ձևային նկարագրության սկզբունքներն ու եղանակները


Հակոբյան Ֆ., Բառամիավորների նկարագրության սկզբունքները ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 2016, էջ 3-18:

Ներբեռնել հոդվածը →

Համակարգչային բառարանագրություն

Կորպուսային լեզվաբանությունՏեքստի էլեկտրոնային սրբագրում և խմբագրումՀայատառ հաղորդակցման խնդիրները համացանցումwww.000webhost.com